Rejestracja

Informujemy, że udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny. Nadsyłane prace mogą być redagowane w języku polskim lub angielskim.

Referaty:

  • Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, rozszerzony abstrakt (400-500 słów), imiona, nazwiska, afiliacje autorów wystąpienia oraz spis literatury zgodnie ze standardami APA.
  • Plik powinien być zapisany w formacie .doc/docx, .odt lub .tex (w ostatnim przypadku prosimy również o przesłanie pliku .pdf).
  • Czas wystąpienia to 20 minut (plus 10 minut na pytania).
  • Termin na zgłoszenia został wydłużony do 17. marca 2024. roku, do godziny 23:59:59, pod adresem: pfkrejestracja@gmail.com

Postery:

  • Zgłoszenie powinno zawierać tytuł plakatu, abstrakt (200-300 słów), imiona, nazwiska, afiliacje autorów wystąpienia oraz spis literatury zgodnie ze standardami APA.
  • Plik powinien być zapisany w formacie .doc/docx, .odt albo .tex (w ostatnim przypadku prosimy również o przesłanie pliku .pdf).
  • Plakat docelowo powinien być wydrukowany przez autora w formacie A0 i orientacji pionowej. Na plakacie, poza treścią, powinny znaleźć się wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu oraz spis literatury zgodnie ze standardami APA.
  • Termin na zgłoszenia został wydłużony do 17. marca 2024. roku, do godziny 23:59:59, pod adresem: pfkrejestracja@gmail.com