Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny. Nadsyłane prace mogą być redagowane w języku polskim lub angielskim.

Referaty:

  • Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, rozszerzony abstrakt (400-500 słów), imiona, nazwiska oraz afiliacje autorów wystąpienia.
  • Plik powinien być zapisany w formacie .doc/docx, .odt lub .tex (w ostatnim przypadku prosimy również o przesłanie pliku .pdf).
  • Czas wystąpienia to 20 minut (plus 10 minut na pytania).
  • Nadsyłanie zgłoszeń do 17. edycji PFK jeszcze nie ruszyło. Więcej informacji wkrótce!