Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny. Nadsyłane prace mogą być redagowane w języku polskim lub angielskim.

Referaty:

  • Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, rozszerzony abstrakt (400-500 słów), imiona, nazwiska oraz afiliacje autorów wystąpienia.
  • Plik powinien być zapisany w formacie .doc/docx, .odt lub .tex (w ostatnim przypadku prosimy również o przesłanie pliku .pdf).
  • Czas wystąpienia to 20 minut (plus 10 minut na pytania).
  • Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 r., do godziny 23:59:59, pod adresem pfkrejestracja@gmail.com.

Postery:

  • Zgłoszenie powinno zawierać tytuł plakatu, abstrakt (200-300 słów), imiona, nazwiska oraz afiliacje autorów wystąpienia.
  • Plik powinien być zapisany w formacie .doc/docx, .odt albo .tex (w ostatnim przypadku prosimy również o przesłanie pliku .pdf).
  • Plakat docelowo powinien być w formacie A1 i orientacji pionowej. Na plakacie, poza treścią, powinny znaleźć się wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu oraz spis literatury zgodnie ze standardami APA.
  • Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 r., do godziny 23:59:59, pod adresem pfkrejestracja@gmail.com.