O nas

Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to ogólnopolska konferencja skupiająca osoby zainteresowane kognitywistyką. Odbywa się raz do roku, a jej pierwsza edycja miała miejsce w 2006 r. Naszym celem jest integracja środowiska młodych badaczy oraz stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń.

Począwszy od IV edycji e-book zbierający teksty pokonferencyjne uzyskał nr ISSN
i rokrocznie ukazuje się jako kolejne wydanie czasopisma elektronicznego
o numerze ISSN 1689-9768. Od XI edycji autorzy najlepszych prelekcji mają również możliwość publikacji opartych na wystąpieniach artykułów w czasopiśmie „Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu”.

Organizacji 14. edycji podjęło się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki we współpracy z doktorantami Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowanych wcześniejszymi edycjami konferencji (zeszytami abstraktów, publikacjami pokonferencyjnymi, plakatami i galeriami zdjęć) zapraszamy na poprzednią stronę konferencji: pfk.wikidot.com.

E-mail kontaktowy: pfkrejestracja@gmail.com.