O nas

Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to ogólnopolska konferencja skupiająca osoby zainteresowane kognitywistyką. Odbywa się raz do roku, a jej pierwsza edycja miała miejsce w 2006 r. Naszym celem jest integracja środowiska młodych badaczy oraz stworzenie multidyscyplinarnego forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń.

Od 2018. roku Poznańskie Forum Kognitywistyczne organizowane jest przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki (SSAK) we współpracy z doktorantami Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet organizacyjny projektu PFK:

Oficjalny email Stowarzyszenia SSAK: ssakuam@gmail.com

Zgłoszenia referatów prosimy wysyłać na adres: pfkrejestracja@gmail.com